MHOOM |Fashion-Hair-Lifestyle|.

Gedurende project 4 ‘Retail Reinvented’, was het de bedoeling om in de eerste
twee blokken van het tweede schooljaar met een projectteam een webshop voor
de ecologische winkel MHOOM te redesignen. Ons concept maakte het via de website mogelijk om kleding te laten
redesignen door ontwerpers en meer transparantie te bieden bij ieder product.

MHOOM |Fashion-Hair-Lifestyle|

Opdracht

Gedurende project 4 ‘Retail Reinvented’, was het de bedoeling om in de eerste
twee blokken van het tweede schooljaar met een projectteam een webshop voor
de ecologische winkel MHOOM te redesignen. Ons concept maakte het via de website mogelijk om kleding te laten
redesignen door ontwerpers en meer transparantie te bieden bij ieder product.

MHOOM |Fashion-Hair-Lifestyle|

MHOOM (Met Het Oog Op Morgen) is een stijlvolle kapsalon en kledingzaak in Amsterdam-Oost. Hierbij hebben ze zich gefocust op het verkopen van merken die geproduceerd zijn met respect voor mens, natuur en aandacht voor vorm en kwaliteit. MHOOM beschikt over een webwinkel en een fysieke winkel. Samen met vier teamgenoten hebben wij een redesign gemaakt waarin wij ecofashion, persoonlijke aandacht en de herkomst van de producten naar voren wilden brengen. Hierbij was het ons doel om de (potentiële) consument bewust te maken van de duurzame en ecologische producten die verkocht worden. Door o.a. de persoonlijke verhalen te vertellen achter de producten, zien de gebruikers dat ook zij en steentje bij kunnen dragen aan een betere toekomst voor mens en milieu.

Werking

De website dient als webwinkel en informatie portaal waar gebruikers de ecologische en duurzame producten van MHOOM kunnen bestellen, informatie over de producten en makers van de producten kunnen vinden en hun kleding laten opsturen om te ‘restyclen’.

Content Management

Gedurende dit project was ik de Content Manager in het projectteam. Hierbij was ik verantwoordelijk voor het redigeren van de website. Tijdens het uitvoeren van deze beroepsrol, was het mijn taak om te zorgen dat de inhoud van de website online kwam te staan en deze van goede kwaliteit was. Hierbij moest de boodschap die MHOOM wilde overbrengen, goed begrepen worden en deze vertaald worden naar tekst, beeld en audiovisuele content met de juiste ‘tone of voice’. Dit werd bereikt door veel onderzoek naar de doelgroep te doen m.b.v. deskresearch en vele interviews. Als Content Manager verzorgde ik o.a de teksten en afbeeldingen en zorgde ik ervoor dat alles op de website komt te staan en er goed uitziet. Daarnaast stond ik veel in contact met de Interaction Designer waarmee ik het interactie ontwerp maakte en de Visual Designer waarmee we de tone of voice in de vormgeving bepaalden.

Boodschap

Voorafgaande aan het creëren van het eindproduct, is er bepaald wat voor boodschap wij
met behulp van de webwinkel wilden communiceren naar de gebruiker. Deze boodschap houdt in dat we de gebruiker (eco onbewuste consument van 21 jaar en ouder) wilden laten weten dat ecologische en duurzame producten; eigentijds, mooi en lekker kunnen zijn. Hierbij willen we af van de aanname en het vooroordeel, die deze producten associeert met geitenwollensokken en zweverige types. Daarnaast wilden we men het goede gevoel geven dat hij/zij een steentje bijdraagt aan een duurzamere en ecologischere wereld.

Om deze boodschap over te kunnen brengen heeft ons concept de volgende onderdelen aan de website toegevoegd:

Productbeschrijvingen

Met behulp van productbeschrijvingen die de juiste tone of voice heeft en de gebruiker in de beschrijving informatie geeft over de duurzame, ecologische, eerlijke en dierproefvrije aspecten, kan de gebruiker er van bewust worden dat hij/zij een goed product koopt en dat hij/zij een steentje bijdraagt aan een betere toekomst voor mens en milieu.

Verhaal achter het productieproces

Door in een vertellende vorm, het productieproces van bijvoorbeeld een kledingstuk te beschrijven kan de gebruiker in meer detail zien hoe bepaalde kledingstukken gemaakt zijn, waardoor hij/zij meer inzicht krijgt in de achtergrond van de kleding en dus ook de boodschap beter zal begrijpen.

Visuele content

Met behulp van de juiste achtergronden op de website, kon de boodschap die we wilden communiceren, het principe van MHOOM en het duurzame aspect beter naar voren gebracht worden, waardoor de gebruiker met één blik op de homepagina zou moeten kunnen zien op welk soort website hij/zij zich bevindt.
Daarnaast konden banners met afbeeldingen en matchende korte quotes, de boodschap in visuele vorm met ondersteuning van tekst weergegeven op meerdere pagina’s op de website, waardoor de gebruiker niet zou kunnen missen waar MHOOM voor staat.

Virtuele Begeleider

Door een virtuele begeleider toe te voegen, in de vorm van bijvoorbeeld een vrouw die op een eerlijke manier geld verdient, of een konijn die door jouw aankopen niet gebruikt wordt voor dierproeven. Ontving de gebruiker gedurende de gehele ervaring op de website relevante informatie betreffende het deel van de website waar hij/zij zich bevindt.

Restycled

Op dit onderdeel van de website konden gebruikers een verzoek doen om oude kleding te laten restylen bij MHOOM. Hierdoor wordt oude kleding niet weggegooid maar opgestuurd of ingeleverd om deze naar de wensen van de klant aan te passen en er hierdoor een nieuw leven in te laten blazen.

Tasks

  • Content Management
  • UX Design