HvA University of Applied Science.

Voor Project Webvernieuwing HvA heb ik tijdens mijn stage korte stage periode, een uitgebreid card sorting onderzoek en usability onderzoek uitgevoerd. Hierbij werden alle belangrijke onderdelen getest voor de toekomstige gebruikers van de website.

HvA University of Applied Science

Opdracht

De afdeling Communicatie was met project Vernieuwing HvA-web al in een ver stadium met het realiseren van de nieuwe HvA-website (hva.nl). In deze fase was het belangrijk om bepaalde belangrijke onderdelen zoals de filterthema’s en de userflows van de website, te testen onder de toekomstige gebruikers van de website. Ik kreeg daarom samen met een collega de opdracht om middels een usability onderzoek erachter te komen of de website functioneert zoals het hoort te functioneren en of studiekiezers en werkgevers weten te navigeren naar hun doelen. En middels een card sorting onderzoek erachter te komen of de gebruikers de labels/benamingen van de thema’s begrijpen uit te vinden of de thema’s voldoende verspreid zijn om het aanbod te differentiëren. Hieruit is een adviesrapport opgeleverd en gepresenteerd aan de leden van Project Webvernieuwing HvA.

Project Webvernieuwing HvA

De Hogeschool van Amsterdam was in 2013 begonnen met een groot webvernieuwingproject. Het doel van deze vernieuwingen, is het realiseren van betere, veiligere en gebruiksvriendelijkere websites. Het vernieuwen van de verouderde websites was dan ook vanuit alle aspecten nodig. Alleen hierdoor kon er geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen, werd de efficiency verbeterd, konden kosten beheerst worden en sloten de verwachtingen en wensen aan bij de doelgroep. De HvA websites zien er hierdoor aantrekkelijker uit door het design, zijn overzichtelijker en gebruiksvriendelijker en bieden door deze vernieuwing meer ondersteuning aan haar bezoekers.

Card Sorting Onderzoek

Middels het card sorting onderzoek wilden wij erachter komen of de gebruikers de labels en benamingen van de thema’s van de HvA begrepen en of deze thema’s voldoende verspreid waren om het aanbod van opleidingen goed te differentiëren. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van een professionele online card sorting tool en enquête. In deze tool hebben ± 80 respondenten (studiekiezers, werkgevers, lectoren), opleidingen gesorteerd onder de verschillende thema’s van de HvA (Techniek, ICT, Onderwijs etc.). De resultaten uit het onderzoek hebben we uitgezet in diagrammen, dendogrammen meest populaire combinaties, waardoor we een vernieuwde indeling konden maken en onderbouwen. De resultaten uit ons onderzoek zijn vervolgens geïmplementeerd in de nieuwe website.

Usability Onderzoek

Middels het usability onderzoek wilden wij erachter komen of de website naar behoren functioneerde en of de toekomstige gebruikers gemakkelijk naar hun doelen konden navigeren. Aan het onderzoek hebben in totaal 8 werkgevers en studiekiezers deelgenomen, die allen een aantal verschillende scenario’s uit moesten voeren op de nieuwe website. We gebruikten hierbij het usability lab waarin we de oogbewegingen, geluid en gezichtsuitdrukkingen konden registreren. Door onze onderzoekstechnieken en het analyseren van het geregistreerde materiaal konden we de resultaten goed verwerken en problemen identificeren. Vervolgens zijn deze problemen en aanbevelingen voor oplossingen gepresenteerd en geïmplementeerd.

Advies

Voor beide opdrachten was het onze taak om een onderbouwd advies te communiceren naar de rest van het projectteam.
Dit advies bestond uit aanbevelingen die we in tekst, tabellen en visueel materiaal hebben geleverd in adviesrapporten. Daarnaast hebben we onze onderzoeksresultaten en advies toegelicht in een presentatie aan leden van het Webvernieuwing projectteam waarin vragen gesteld konden worden.

Article FoliaWeb
Article HvA Website