Docnote.

Voor het vak ‘Adaptive Content’ kreeg ik de opdracht om een applicatie te bedenken waarin de content zich aanpast aan het type gebruiker. Docnote is een applicatie voor zowel artsen, verplegers en patiënten in een ziekenhuis, waar alle informatie die de arts in zijn systeem invoert voor een patiënt of verteld in gezet kan worden, zodat niets vergeten wordt.

Docnote

Opdracht

Voor het vak ‘Adaptive Content’ kreeg ik de opdracht om een applicatie te bedenken waarin de content zich aanpast aan het type gebruiker. Voor deze opdracht heb ik gekozen om een applicatie te ontwerpen voor de medische sector, en dan vooral een applicatie die tijdens een ziekenhuisopname gebruikt kan worden. Deze applicatie noemde ik ‘Docnote’

Docnote

Docnote is een applicatie voor zowel artsen, verplegers en patiënten in een ziekenhuis, waar alle informatie die de arts in zijn systeem invoert voor een patiënt of verteld in gezet kan worden, zodat de patiënten zelf terug kunnen lezen of luisteren wat er gezegd is in het gesprek en er niets vergeten wordt. Daarnaast biedt de applicatie de mogelijkheid om na een consult iets te rapporteren, zoals een pijn of klacht.

Waarom deze app?

Tijdens mijn onderzoek heb ik gekeken naar het aantal applicaties dat er vandaag de dag al bestaat voor de medische sector. Er waren in begin 2014 ruim 200 applicaties waarvan 17% voor kinderziekenhuizen en 30% om het maken van eerste hulp afspraken te vereenvoudigen etc. Ongeveer 2% van de applicaties had betrekking op het bieden van de mogelijkheid om als patiënt informatie te kunnen communiceren met de arts of andersom, terwijl hier wel behoefte voor is. In een artikel las ik dat artsen vertellen dat de helft van de informatie die tijdens een consult wordt gegeven, niet altijd binnenkomt.De andere helft wordt slechts voor een deel onthouden. Dat maakt het deel van de informatie die begrepen wordt en blijft hangen dus klein. Ziekenhuizen denken dat ze dit kunnen oplossen door patiënten te verwijzen naar websites en foldertjes, maar hier wordt weinig gebruik van gemaakt.

Content in verschillende context

Artsen voeren tegenwoordig alle informatie die met de diagnose te maken hebben in een systeem. Er bestaat sinds kort zelfs een nieuw initiatief (Iforium) om met het systeem e-mails te sturen naar patiënten waar informatie over de diagnose in te lezen is. Wanneer ‘Docnote’ aangesloten zou worden aan dit systeem, zouden artsen heel gemakkelijk de diagnoses en informatie die in het systeem wordt ingestuurd kunnen delen met de patiënten, zonder dat dit enige extra moeite hoeft te kosten. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie over een voorkomende diagnose te selecteren en te delen met de patiënt. Hierdoor hoeft de arts geen extra werk te doen om alles zelf te uit te typen.

Voor de patiënt die de ‘Docnote’ gaat gebruiken, is er een overzichtelijke applicatie gemaakt waar hij/zij na het inloggen de diagnose die door de arts is gedeeld kan bekijken. Patiënten kunnen met Docnote nu ook vragen pijntjes/klachten etc. rapporteren aan artsen. Op deze manier kunnen artsen zich voorbereiden op elke patiënt als hij/zij iets aangegeven. Artsen zien hiermee wat de klacht is, wanneer de klacht plaatsvond, hoe erg de klacht was en hoe vaak het voorkomt. Daarnaast kan de patiënt de gesprekken opnemen en notities maken in de app.

Tasks

  • Content Management
  • Interaction Design
  • UX Design
  • Visual Design